Posted in Полезна информация

Проклятия пазят книгите през Средновековието

Преди много години писарите били тачени от обществото, защото те били хората, благодарение на които книгите достигали до масовия читател. Но техния живот никак не…

Към статията >>>