Цветови модели

Графичните дизайнери могат да ползват различни модели, за да изберат и манипулират цвета, в зависимост от начина, по който се създава цвета в различните медии. На телевизион­ния екран или компютърния дисплей, всяка елементарна светоизлъчваща точка се състои всъщност от три миниатюрни фосфор­ни точки, излъчващи съответно червена, Зелена и синя светлина (RGB). Нататък Цветови модели