Геодезическото заснемане важи с официален документ

Гласувайте (1-5)

Геодезическо заснемане се извършва при проектиране на сгради, при реконструкции, при изменения на кадастъра, при подялба на имот, при осъвременяване на карти, при строителни работи за определяне на изкопните работи, при картографиране на местности.

Геодезическо заснемане се прави само от дипломирани геодезисти. Документите, които се издават след геодезическо заснемане са официални документи и геодезистът отговаря за тяхната вярност. Специализирани фирми се занимават с геодезическите заснемания и въобще с геодезия.

Необходимостта от геодезия се е появила още в древен Египет, за да се възстановяват границите на имотите след годишните разливания на река Нил. В днешно време нито един строеж не получава разрешение без необходимите геодезически проучвания.

Преди строежа на сгради се извършва геодезическо заснемане на местността или имота, отбелязват се всички важни точки по терена. Заснемането на терена се нарича тахиметрична снимка. Заснемат се всички подробности от мястото на бъдещия строеж, като контури на други сгради, шахти, бордюри, спирателни кранове , електрически табла и канализация.

Геодезическото заснемане се обработва като данни и се нанася чрез определени символи на т.н. геодезическа снимка. Практически всяка карта на земната повърхност е направена чрез геодезическо заснемане и нанасяне на характерните точки! Точките с еднаква надморска височина се свързват с подходяща гъстота и се получават хоризонтали.

Геодезическите снимки се правят в определен мащаб, които е удобен за работа и нанесените детайли са видими и различими на снимките. Почти всяко геодезическо заснемане се преработва в цифров вид, така се получава по достоверна информация и лесна за обработка по нататък. Извършват се геодезически заснемания на различни етапи в процеса на строеж на сградите, за протоколи за достигнати нива от проекта на сградата или съоръжението за контролиране спазването на проекта.

Геодезическо заснемане се прави по закон и на съществуващата дървесна растителност на терена, защото проектите за подробни устройствени планове задължително се придружават с документи от  заснемането и картотекирането на растителността, заверени от общинските озеленителни служби.

Геодезическо заснемане се прави когато се изготвят сертификати за търпимост на сгради. Това са сгради отпреди 1987 година, които нямат строителни книжа, но по тогавашните закони са построени в норма и сега им се дава възможност да бъдат узаконени. Когато един строеж е търпим, той не подлежи на премахване или забрана за ползване. Геодезическото заснеманеwww.precizinjenering.com на търпима сграда се прави от правоспособно лице, и заедно с други документи по кадастъра сградата се узаконява.

Извършват се геодезически заснемания – и на изкопи и насипи. Първо се прави снимка преди започване на изкопните работи, след завършването им се прави друга снимка и се изчислява обема изкопана пръст.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

twelve − 2 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.