Имате домашно куче? Ще трябва да го впишете в книгата на етажната собственост

Гласувайте (1-5)

В бр. 82 от 29.09.2023г. на Държавен вестник бяха обнародвани изменения и допълнения на Закона за управление на етажната собственост.

Съгласно измененията и допълненията, ако в етажната собственост отглеждате домашен любимец, който подлежи на извеждане, той трябва да бъде вписан в книгата на етажната собственост. В тази книга чрез подаване на декларация по образец ще се вписват и членовете на домакинствата, както и обитателите. Ако домашният любимец е куче, ще се вписва и номера на ветеринарномедицинския му паспорт.

Други промени:

Книгата на етажната собственост може да бъде в хартиен или в електронен вариант под формата на електронен документ.

Всеки собственик или ползвател е длъжен в 15-дневен срок от придобиване правото на собственост или ползване, както и при отдаване на самостоятелния обект под наем или встъпване в друго правоотношение, допускащо пребиваване на трети лица, да подаде декларация за вписване в книгата на етажната собственост на данните. Декларацията може да бъде подадена на електронния адрес на управителния съвет (управителя).

Общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представители собственици на най-малко 51 на сто идеални части от общите части на етажната собственост. Ако събранието не може да се проведе в посочения в поканата час поради липса на кворум, събранието се отлага с един час, провежда се по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, ако на него са представени не по-малко от 26 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.

Общото събрание може да се провежда и в смесен режим на работа – присъствено и онлайн чрез видеоконференция, гарантираща установяването на самоличността на участващите лица.

Въвежда се възможност за т.н. неприсъствено гласуване за вземане на решения.

Със специални текстове се регламентира дейността на професионалните управители на етажна собственост – търговци. Те трябва да бъдат вписани в специален регистър на професионалните управители на етажна собственост.

Уточнява се начинът на разпределение на разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост. Те се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите и членовете на техните домакинства независимо от етажа, на който живеят. За самостоятелен обект, в който се пребивава не повече от 30 дни в рамките на една календарна година, се заплащат разходите за управление и разходите за поддържане в размера, който е определен за един собственик, ползвател или обитател.

Собственици, ползватели и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат разходи за електрическа енергия, вода, отопление, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора за всяко животно в размер като за един обитател.

По решение на общото събрание може да се приложи и друга схема за разпределяне на разходите – според процента на идеалните части на обекта или поравно за самостоятелен обект.

Някои промени влизат в сила незабавно, други – от 31.12.2023г., а трети – от 31.12.2024г.

С пълния текст на измененията и допълненията можете да се запознаете от ТОЗИ ЛИНК.

А ОТТУК можете да ползвате актуалния текст на закона с измененията.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

4 × four =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.