Posted in Бизнес и предприемачество

Правна консултация преди закупуване на застраховка: Защо е от значение

Правните консултации преди закупуването на застраховка могат да осигурят ценна информация и насоки на лица, които желаят да бъдат подробно запознати какво представляват застрахователните им…

Към статията >>>
Posted in Бизнес и предприемачество Продукти и услуги

Акумулатори Пловдив

Както знаем, акумулаторите са са устройства, в които електричната енергия се превръща в химична (заряд) и обратно (разряд). Технологията на акумулаторите в най-простата си форма…

Към статията >>>
Posted in Бизнес и предприемачество

Как да стартираме собствен бизнес?

В тази статия ще научите как да стартирате собствен бизнес, като за целта ви предлагаме някои основни насоки и базова информация по темата. Ръководенето на…

Към статията >>>
Posted in Бизнес и предприемачество Продукти и услуги

Pe4at.bg – лесен начин за поръчка на рекламни материали за твоя бизнес

Във времена, когато рекламата играе ключова роля за успеха на всяко предприятие, е важно да разполагаме с ефективни и професионални рекламни материали. От визитки и…

Към статията >>>
Posted in Бизнес и предприемачество Продукти и услуги

Графичен дизайн и дизайн на лого

Графичният дизайн и дизайнът на лога играят важна роля в съвременния бизнес свят. Те са средство за комуникация и визуално представяне на компаниите, продуктите и…

Към статията >>>
Posted in Бизнес и предприемачество

5 счетоводни услуги, които ви трябват

Днес ще ви предложим полезна информация за 5 счетоводни услуги, с които всяка фирма трябва да е запозната. Предстои ви започване на нов бизнес, който…

Към статията >>>
Posted in Бизнес и предприемачество Полезна информация

Бизнес и кръгова икономика – нуждаем ли се от нов бизнес модел?

Предприятията, които искат да се развиват в условия на кръгова икономика, трябва да адаптират своите бизнес модели и практики. Само по този начин те ще…

Към статията >>>
Posted in Бизнес и предприемачество Полезна информация

Заем за послужване

Какво представлява заемът за послужване? Това е договор, при който заемодателят предоставя безвъзмездно на заемателя вещ за временно ползване, която заемателят се задължава да върне. Правна…

Към статията >>>
Posted in Бизнес и предприемачество

Какво е кредитна задлъжнялост?

Когато вземете заем, предполагате, че ще го изплатите лесно. И това обикновено се случва. Но понякога нещата излизат извън контрол и изведнъж осъзнавате, че задълженията…

Към статията >>>
Posted in Бизнес и предприемачество

Кога една регистрация по ДДС не е изгодна за нас

Знаете, че в днешно време немалка част от гражданите в страната решават да започнат собствен бизнес и да пробват късмета си. Широко разпространено е мнението,…

Към статията >>>