Обнародвана е новата наредба за пътните знаци

5/5 - (1 vote)

В брой 101 от 05.12.2023г. на Държавен вестник е обнародвана новата наредба за пътните знаци.

Точното наименование на нормативния документ е НАРЕДБА № РД-02-21-1 от 23 ноември 2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. Издадена е от три министерства: Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта и съобщенията.

Указания по прилагането й дава министърът на регионалното развитие и благоустройството съвместно с министъра на вътрешните работи и с министъра на транспорта и съобщенията.

Влиза в сила осем месеца след обнародването (т.е. в началото на м. август 2024г.), но е добре отсега да знаем какво ни очаква.

Какво определя наредбата за сигнализация на пътищата с пътни знаци?

С наредбата се определят видовете пътни знаци, в т.ч. и пътни знаци с променящи се съобщения (ПЗПС) и другите средства за сигнализиране на пътищата, както и условията, редът и правилата за тяхното използване за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване.

Какви са видовете пътни знаци?

В зависимост от предназначението си пътните знаци се подразделят на:

 • предупредителни пътни знаци за опасност от група „А“;
 • пътни знаци с предписания за участниците в движението от групи „Б“, „В“, „Г“ и „Д“;
 • указателни пътни знаци от групи „Е“, „Ж“ и „Т“.

От своя страна групите включват следните знаци:

 • група „А“ – предупредителни пътни знаци за опасност;
 • група „Б“ – пътни знаци относно предимството;
 • група „В“ – пътни знаци за въвеждане на забрана и за отмяна на въведена забрана;
 • група „Г“ – пътни знаци със задължителни предписания;
 • група „Д“ – пътни знаци със специални предписания;
 • група „Е“ – пътни знаци, даващи допълнителна информация;
 • група „Ж“ – пътни знаци за направления, посоки, обекти и други;
 • група „Т“ – допълнителни табели.

За всяка група пътни знаци в наредбата е предвидено отделно приложение с цветни графични изображения на знаците.

Какво включва наредбата за сигнализация на пътищата с пътни знаци?

Наредбата е структурирана по следния начин:

Глава първа – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ със следните раздели:

Раздел I – Основни изисквания

Раздел II – Технически изисквания

Глава втора – ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОСТАВЯНЕТО НА ПЪТНИ ЗНАЦИ И ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ.

Глава трета – ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ, съдържаща осем раздела с изисквания и указания за разполагане и използване на осемте групи знаци, изброени по-горе.

Глава четвърта – ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ. Те са показани в специално приложение и включват т.н. направляващи стълбчета, ограничителни табели, табели с направляващи стрелки, светлоотразители, гъвкави ограничители и др.

Глава пета – ПЪТНИ ЗНАЦИ С ПРОМЕНЯЩИ СЕ СЪОБЩЕНИЯ (ПЗПС). Делят се на предефинирани, когато могат да изобразяват само определени, предварително проектирани пиктограми, и матрични, когато могат да изобразяват неограничен вид пиктограми. В зависимост от знаците, които визуализират, и информацията, която предоставят, ПЗПС са:

 • тип А – за забрани, ограничения и задължителни предписания;
 • тип Б – за предупреждение относно причината за наложените ограничения;
 • тип В – за указване на посоки, разстояния, промяна в броя на пътните ленти, допустимо тегло на МПС и др.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА с някои дефиниции на понятия.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Наредбата съдържа общо 27 подробни приложения.

Обнародването на наредбата не означава, че всички пътни знаци трябва незабавно да бъдат подменени. Съществуващата сигнализация с пътни знаци, която не отговаря на изискванията, трябва да се приведе в съответствие с нея в срок до 3 години от влизането й в сила.

С пълния текст на Наредбата за сигнализация на пътищата с пътни знаци и нейните приложения можете да се запознаете Т У К.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

four × one =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.