Изисквания към статиите

    Условия за одобряване на статии. Прочетете ги внимателно!

  1. Добро качество на материала – смислен, разбираем, полезен и грамотно написан. Молим да положите минимално усилие и проверите текста си за правописни, смислови и други грешки, преди да ни го изпратите! Предлагаме безплатна услуга и получаването на материал с куп елементарни правописни грешки ще считаме за неуважение към труда ни. Това няма да се толерира!
  2. Уникалност на съдържанието – изпращайте авторски статии, които не са публикувани на други места. Ако „сглобите“ текст, копирайки пет пасажа от пет различни сайта, това не прави статията ви уникална и няма да остане незабелязано! Има различни безплатни онлайн-инструменти, с чиято помощ можете да проверите уникалността на текста си, например ТОЗИ или ТОЗИ. Ползвайте ги! Ако процентът на уникалност е под 90, статията ви със сигурност няма да бъде публикувана!
  3. Статиите трябва да бъдат с обем поне 400 думи (колкото повече, толкова по-добре!), задължително на български език.
  4. Не допускаме текстове, съдържащи нецензурни изрази, призиви за насилие, дискриминация по различен признак, етническа, религиозна и друга нетърпимост, както и порнографско съдържание или такова, нарушаващо авторски права. По наша преценка можем да откажем и текстове по някои чувствителни за обществото теми – политика, коментари за исторически събития, личности и т.н.
  5. Имате право да включите една връзка във всяка статия, която отговаря на горните условия. Препоръчваме тази връзка да отваря страница от Вашия сайт.

Ако дълго време не публикуваме статията, която сте предложили, най-вероятно тя не отговаря на условията ни. Обикновено (но не винаги!) отхвърлената статия се връща в акаунта, от който е изпратена с указания защо е не е одобрена. В този случай имате възможност да я коригирате и я изпратите повторно за преглед. 

С изпращането на текстове, които не отговарят на посочените горе условия, Вие се съгласявате те да бъдат помествани в сайта като рекламни или информативни публикации – без включване на каквито и да било връзки (линкове) към други сайтове в тях. Такъв тип материали може да бъдат публикувани по преценка на Funizmo.com, ако допринасят към цялостната идея и стойност на директорията за статии.

Авторите на статиите носят цялата отговорност за тяхното съдържание.

Екипът на Funizmo.com си запазва правото:

  • да внася корекции в предложените статии с цел подобряване на качеството им;
  • да откаже публикуването на предложени статии;
  • да допълни мнение на екипа към изказаното становище в публикувана статия;
  • да изтрие по всяко време вече публикувани текстове без да посочва причина за това.

Как да предложите статия за публикуване можете да научите от страницата „Как да публикувам статия“.