Изисквания към статиите

    Условия за одобряване на статии. Прочетете ги внимателно!

  1. Добро качество на материала – смислен, разбираем, полезен и грамотно написан. Молим да положите минимално усилие и проверите текста си за правописни, смислови и други грешки, преди да ни го изпратите! Не се приемат и нередактирани машинни преводи от други източници.
  2. Уникалност на съдържанието – изпращайте авторски статии, които не са публикувани и няма да бъдат публикувани на други места. Ако „сглобите“ текст, копирайки пет пасажа от пет различни сайта, това не прави статията ви уникална и няма да остане незабелязано! Има различни безплатни онлайн-инструменти, с чиято помощ можете да проверите уникалността на текста си, например ТОЗИ или ТОЗИ. Ползвайте ги! Ако процентът на уникалност е под 90, статията ви със сигурност няма да бъде публикувана!
  3. Статиите трябва да бъдат с обем поне 400 думи (колкото повече, толкова по-добре!), задължително на български език.
  4. Не допускаме текстове, съдържащи нецензурни изрази, призиви за насилие, дискриминация по различен признак, етническа, религиозна и друга нетърпимост, както и порнографско съдържание или такова, нарушаващо авторски права. По наша преценка можем да откажем и текстове по някои чувствителни за обществото теми – политика, коментари за исторически събития, личности и т.н.
  5. Имате право да включите една връзка във всяка статия, която отговаря на горните условия. Препоръчваме тази връзка да отваря страница от Вашия сайт.

Стараем се да преглеждаме изпратените текстове в срок от 5 работни дни. Ако дълго време не публикуваме статията, която сте предложили, най-вероятно тя не отговаря на условията ни. Обикновено (но не винаги!) отхвърлената статия се връща в акаунта, от който е изпратена с указания защо е не е одобрена. В този случай имате възможност да я коригирате и я изпратите повторно за преглед. 

Предлагаме безплатна услуга и получаването на материал, неотговарящ на условията, ще считаме за неуважение към труда ни. Това няма да се толерира! Акаунтите на автори, нарушаващи настоящите условия и правила, ще бъдат анулирани, а публикациите им (нови и предишни) – изтривани или оставяни в сайта, но без линкове в тях!

С изпращането на текстове, които не отговарят на посочените горе условия, Вие се съгласявате те да бъдат помествани като рекламни или информативни публикации – без включване на каквито и да било връзки (линкове) към други сайтове в тях. Такъв тип материали може да бъдат публикувани по преценка на Funizmo.com, ако допринасят към цялостната идея и стойност на сайта.

Авторите на статиите носят цялата отговорност за тяхното съдържание.

Екипът на Funizmo.com си запазва правото:

  • да внася корекции в предложените статии с цел подобряване на качеството им;
  • да откаже публикуването на предложени статии (най-често – ако не отговарят на настоящите условия);
  • да допълни мнение на екипа към изказано становище в публикувана статия;
  • да изтрие по всяко време вече публикувани текстове без да посочва причина за това (най-вероятно е това да се случи при анулиране акаунта на автор, нарушаващ условията на Funizmo.com или след публикуване на предоставена ни статия и на други места).

Как да предложите статия за публикуване можете да научите от страницата „Как да публикувам статия“.