Изисквания към статиите

    Условия за одобряване на статии. Прочетете ги внимателно!

  1. Добро качество на материала – смислен, разбираем, полезен и грамотно написан. Молим да положите минимално усилие и проверите текста си за правописни, смислови и други грешки, преди да ни го изпратите! Не се приемат и нередактирани машинни преводи от други източници.
  2. Уникалност на съдържанието – изпращайте авторски статии, които не са публикувани и няма да бъдат публикувани на други места. Ако „сглобите“ текст, копирайки пет пасажа от пет различни сайта, това не прави статията ви уникална и няма да остане незабелязано! Има различни безплатни онлайн-инструменти, с чиято помощ можете да проверите уникалността на текста си. Ползвайте ги! Ако процентът на уникалност е под 90, статията ви със сигурност няма да бъде публикувана!
  3. Статиите трябва да бъдат с обем поне 400 думи (колкото повече, толкова по-добре!), задължително на български език.
  4. Не допускаме текстове, съдържащи нецензурни изрази, призиви за насилие, дискриминация по различен признак, етническа, религиозна и друга нетърпимост, както и порнографско съдържание или такова, нарушаващо авторски права. Реклама на опиати, наркотици, лекарства също не са желани. Това се отнася и за различните залози и хазартните игри. По наша преценка можем да откажем и текстове по някои чувствителни за обществото теми – политика, коментари за исторически събития, личности и т.н.
  5. Имате право да включите една връзка (линк) на едно място във всяка статия, която отговаря на горните условия. Препоръчваме тази връзка да отваря страница от Вашия сайт. Ако включите повече връзки, ще оставим само една по наша преценка.

Стараем се да преглеждаме изпратените текстове в срок от 5 работни дни. Ако дълго време не публикуваме статията, която сте предложили, най-вероятно тя не отговаря на условията ни. Обикновено (но не винаги!) отхвърлената статия се връща в акаунта, от който е изпратена с указания защо е не е одобрена. В този случай имате възможност да я коригирате и я изпратите повторно за преглед. 

Предлагаме безплатна услуга и получаването на материал, неотговарящ на условията, ще считаме за неуважение към труда ни. Това няма да се толерира! Акаунтите на автори, нарушаващи настоящите условия и правила, ще бъдат анулирани, а публикациите им (нови и предишни) – изтривани или оставяни в сайта, но без линкове в тях!

С изпращането на текстове, които не отговарят на посочените горе условия, Вие се съгласявате те да бъдат помествани като рекламни или информативни публикации – без включване на каквито и да било връзки (линкове) към други сайтове в тях. Такъв тип материали може да бъдат публикувани по преценка на Funizmo.com, ако допринасят към цялостната идея и стойност на сайта.

Авторите на статиите носят цялата отговорност за тяхното съдържание.

Екипът на Funizmo.com си запазва правото:

  • да внася корекции в предложените статии с цел подобряване на качеството им;
  • да откаже публикуването на предложени статии (най-често – ако не отговарят на настоящите условия);
  • да допълни мнение на екипа към изказано становище в публикувана статия;
  • да изтрие по всяко време вече публикувани текстове без да посочва причина за това (най-вероятно е това да се случи при анулиране акаунта на автор, нарушаващ условията на Funizmo.com или след публикуване на предоставена ни статия и на други места).

Как да предложите статия за публикуване можете да научите от страницата „Как да публикувам статия“.