Изисквания към статиите

Условия за одобрение на статия:

  1. Добро качество на материала – смислен, разбираем, полезен и грамотно написан.
  2. Уникалност на съдържанието – изпращайте авторски статии, които не са публикувани на други места.
  3. Статиите трябва да бъдат с обем поне 350 думи, задължително на български език.
  4. Не допускаме текстове, съдържащи нецензурни изрази, призиви за насилие, дискриминация по различен признак, етническа и религиозна нетърпимост, както и порнографско съдържание или такова, нарушаващо авторски права.
  5. Имате право да включите една връзка във всяка статия, която отговаря на горните условия. Препоръчваме тази връзка да отваря страница от Вашия сайт.

С изпращането на текстове, които не отговарят на посочените горе условия, Вие потвърждавате своето желание и се съгласявате те да бъдат помествани в уеб сайта като рекламни или информативни публикации – без включване на каквито и да било връзки (линкове) към други сайтове в тях. Такъв тип материали може да бъдат публикувани по преценка на Funizmo.com, ако допринасят към цялостната идея и стойност на директорията за статии.

Авторите на статиите носят цялата отговорност за тяхното съдържание.

Екипът на Funizmo.com си запазва правото:

  • да внася корекции в предложените статии с цел подобряване на качеството им;
  • да откаже публикуването на предложени статии;
  • да изтрие по всяко време вече публикувани текстове без да посочва причина за това.

Как да предложите статия за публикуване можете да научите от страницата „Как да публикувам статия„.